Правила за поверителност

Защита на лични данни

За да защитим вашите лични данни, ние въведохме редица мерки за сигурност, които действат, когато влизате, прехвърляте или работите с вашите лични данни.

Разкриване на лична информация и прехвърляне на тази информация на трети страни

Вашата лична информация може да бъде разкрита само от нас, ако е необходимо за:

<ул>
 • а) гарантиране на спазването на изискванията на закона или изискванията на съдебния спор по отношение на нас;
 • (b) защита на нашите права или собственост
 • в) предприемане на спешни мерки за гарантиране на личната безопасност на нашите служители или потребители на предоставените им услуги, както и за гарантиране на обществената безопасност.

  Личната информация, която ни е предоставена по време на регистрацията, може да бъде прехвърлена на трети организации и лица, които са с нас в партньорство, за да подобрят качеството на предоставяните услуги. Тази информация няма да бъде използвана за други цели освен посочените по-горе. Е-мейл адресът, който сте предоставили при регистрацията, може да бъде използван за изпращане на съобщения или уведомления за промени, свързани с вашата кандидатура, както и за изпращане на съобщения за събития в компанията и промени, важна информация за нови продукти и услуги и др. Можете да изберете да не се абонирате за тези имейл съобщения.

  Използване на "бисквитки"

  Когато потребител посети уеб сайт, бисквитка се записва на неговия компютър (ако потребителят разрешава такива файлове). Ако потребителят вече е посетил този уеб сайт, файлът "бисквитка" се чете от компютъра. Едно от указанията за използване на "бисквитките" се дължи на факта, че те спомагат за събирането на статистически данни за посещенията. Тази информация помага да се определи коя информация, изпратена на клиентите, може да бъде от най-голям интерес за тях. Събирането на тези данни се извършва в обобщена форма и никога не съответства на личната информация на потребителите.

  Трети страни, включително Google, показват рекламите на фирмата ни в уебсайтове в интернет. Трети страни, включително Google, използват "бисквитки", за да показват реклами въз основа на предишни посещения от потребителя на нашите уебсайтове и интереси в уеб браузърите. Потребителите могат да попречат на Google да използва "бисквитки". За целта посетете специална страница на Google на следния адрес: http://www.google.com/privacy/ads/

  Промени в Декларацията за поверителност

  Декларацията за поверителност се очаква да се актуализира периодично. Това ще промени датата на предишната актуализация, посочена в началото на документа. Съобщенията за промени в това приложение ще бъдат поставени на видно място на нашите уебсайтове

  Благодарим ви за интереса към нашата система!